SEMINAR MEMAHAMI BAHASA ARAB

Kelas Asas Bahasa Arab – 12 Jam (Intensif – Modul 1 & 2)

Program yang disusun khusus untuk mereka yang ingin cepat memahami kaedah Cara Mudah Belajar Bahasa Arab dalam 12 Jam. Ia sangat sesuai bagi mereka yang tidak mempunyai asas Bahasa Arab.

Kelas Lanjutan Bahasa Arab

Kursus pengukuhan bagi mereka yang berminat untuk memantapkan kefahaman asas mereka didalam bahasa arab. Ia boleh disertai oleh mereka yang telah mengikuti KIBAR ASAS atau mereka yang telah memiliki asas Bahasa Arab.

Kelas Bacaan Kitab

ABC untuk menjadi seorang alim ulama’. Mengukuhkan 3 asas kemahiran membaca kitab arab iaitu membaris, mengendalikan kamus, dan memahami teks arab dengan betul. Kursus ini sangat penting kepada mereka yang akan mendalami bidang agama di dalam mahupun di luar Negara.

Kursus ini akan menambahkan ilmu asas seperti berikut:

 • Kenal tanda isim
 • Menguasai isim popular 
 • Menguasai harof popular 
 • Mahir fiel madhie
 • Mahir fiel mudhore’
 • Mahir fiel amar
 • Menguasai pola ayat ismiyyah (mubtadak & khobar) 
 • Menguasai pola ayat fikliyyah (fiel + Fail + mafulum bih)
 • Tahu fiel majhul & naib fail
 • Dapat membezakan antara mausuf & sifat serta mudhof &  mudhofatun ilaihi 
 • Tahu sebab mansub fiel mudhore’
 • Tahu sebab majzum fiel mudhore’ 
 • Tahu perbezaan fungsi inna & kana 
 • Tahu bab HAL, MAFULUN, MUTLAK & MUNADA

APA KATA PESERTA???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *